בית ספר 20 כתות,  בית שמש

11.jpg
הצללות אופקיות ואנכיות
הצללות אופקיות ואנכיות
מבט מכיוון דרום
מבט מכיוון דרום
תכנית פיתוח
תכנית פיתוח
מפלס -3.38
מפלס -3.38
מפלס 00.00
מפלס 00.00
מפלס +6.45
מפלס +6.45
חזית דרומית
חזית דרומית
חזית צפונית
חזית צפונית
הצללה ייחודית
הצללה ייחודית

 

מיקום: בית שמש

מתכננת אחראית: אלה לסניק-סגל

תוכנן: 2015

בוצע: 2016-2018

   -----------------------

 

בי"ס 20 כיתות. אילוצי המגרש (קוטנו וצורתו) הביאו אותנו להעמיד את מבנה בית הספר בכיוון דרום -מזרח וצפון מערב. העמדה זו מצריכה הצללות אופקיות ואנכיות, דבר שתרמנו לעיצוב המבנה. 

כמו כן, בעקבות קוטנו של המגרש, התכנון מנצל מקסימלי של השטח, של קומת העמודים והגג לחצרות.