מקווה נשים וגני ילדים, רמת בית שמש ג׳

חזית לרחוב ראשי
חזית לרחוב ראשי
חלוקת המבנה
חלוקת המבנה
תכנית הגנים
תכנית הגנים

כניסה נפרדת לגנים, מסביב למבנה המנצלת שביל בשצ"פ קיים צמוד למבנה

חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
חצרות שני הגנים
פנים גן ילדים
פנים גן ילדים
פנים גן ילדים
פנים גן ילדים
פנים גן ילדים
פנים גן ילדים
תכניות מקווה וגני ילדים
תכניות מקווה וגני ילדים

 

מיקום: רמת בית שמש ג׳

מזמין: עיריית בית שמש

מתכננת אחראית במשרד: אביה גוגנהיים

ביצוע: 2014-2016.

       -----------------

 

קומת המקווה בנוייה אל תוך צלע ההר וכוללת שתי מערכות של 5 חדרי הכנה הנפתחות ישירות אל חלל בור טבילה. כן תוכננה מערכת נוספת עם בור חב"ד. 


מעל המקווה שתי כתות גני ילדים עם חצרות על הקרקע תוך ניצול השיפוע הטופוגרפי וכניסה ישירה משצ"פ סמוך. 


המבנה בנוי עם "לב רטוב" - ההמוביל את מי הגשם מן הגג לבורות המקווה ומצויין ע"י ציפוי בקרמיקה ירקרקה - העטוף בשטחים ה"יבשים" המצופים אבן.