תמ״א 38 | מבנה שאינו מגורים - מוסד ציבורי

חזית ראשית לרחוב
חזית ראשית לרחוב
חתך
חתך

באפור - מבנה קיים לשימור, בירוק - התוספת במסגרת התמ״א

קומה קיימת ותוספת
קומה קיימת ותוספת

באפור - מבנה קיים לשימור, בירוק - התוספת במסגרת התמ״א

קומה חדשה
קומה חדשה

במסגרת התמ״א

IMG_4607.jpg

 

תמ״א 38 למבנה שאינו מגורים, מבנה ציבור ע״ג מבנה לשימור.

כתובת: חגי 22, ירושלים

מזמין: ישיבת חברון 

2015-2018

מתכננת אחראית במשרד: שירן בן שימול 

תוספת קומה, מרחבים מוגנים, מדרגות ומעלית על גבי בניין לשמור ברח. חגי 22 תוך יצירת כניסה חדשה.

התוספת מודגשת עי פס הפרדה של אבן שקועה בין חדש לישן.

בנייה באבן.jpg
מרקם לשימור.jpg