קריית חינוך | ירושלים

מיקום: ירושלים, שכונת רמות

מזמין: 

אחראית במשרד: שרה לאה אידלסון

בהיתר 

          -----------------

שלושה מתחמים בשכונת רמות בירושלים