גני ילדים, מתנ״ס ואודיטוריום 

מיקום: מודיעין עילית

מזמין: עיריית מודיעין עילית

מתכננת אחראית במשרד: דינה מזרחי

אד׳ שלי זיידמן

תוכנן: 2015-2016  

בביצוע

          -----------------

מתוכננים שש כתות גני ילדים, מתנ״ס המכיל חדרי חוגים, מחול וטכנולוגיה ואודיטוריום בן 250 מקומות. 

ניצול הטופוגרפיה ע״מ ליצור כניסה לכל אחד מחלקי המבנה וכן להצללה של חצרות הגנים.