גני ילדים, מתנ״ס ואודיטוריום 

חתך
חתך

מימין מתנ״ס, משמאל אודיטוריום מעל גנ״י

חזית דרומית בבנייה
חזית דרומית בבנייה

קומת האודיטוריום מצלילה על חצרות גני הילדים

חזית לכיוון האודיטוריום וחצרות גני הילדים
חזית לכיוון האודיטוריום וחצרות גני הילדים
IMG_3639.jpg

מיקום: מודיעין עילית

מזמין: עיריית מודיעין עילית

מתכננת אחראית במשרד: דינה מזרחי

אד׳ שלי זיידמן

תוכנן: 2015-2016  

בביצוע

          -----------------

מתוכננים שש כתות גני ילדים, מתנ״ס המכיל חדרי חוגים, מחול וטכנולוגיה ואודיטוריום בן 250 מקומות. 

ניצול הטופוגרפיה ע״מ ליצור כניסה לכל אחד מחלקי המבנה וכן להצללה של חצרות הגנים. 

 

בנייה בטופוגרפיה.jpg
בתי ספר אנכיים.jpg
פרוגרמות משולבות.jpg
פרטי בניין.jpg