בית ספר תיכון לבנות, "בית בינה" | 8 כתות ירושלים

קומת מרתף
קומת מרתף
קומת קרקע
קומת קרקע
קומה ראשונה
קומה ראשונה
חתך
חתך
חזית דרומית
חזית דרומית
חזית צפונית
חזית צפונית
מבט מדרום
מבט מדרום
מבט אל הכניסה
מבט אל הכניסה
מדרגות הכניסה- בבניה
מדרגות הכניסה- בבניה
בנייה בטופוגרפיה.jpg
בנייה באבן.jpg

מיקום: רמת שלמה, ירושלים

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

מזמין: עיריית ירושלים, מנהל חינוך חרדי. 

תוכנן: 2014

בוצע: 2016-2018

הרחבה ל-16 כתות בהיתר

   -----------------------

 

בי"ס תיכון לבנות ובו שמונה כיתות. 

המבנה תוכנן במדורג בהתאם לטופוגרפיה ומחולק לשני אגפים. אגף אחד לכיתות ואגף שני למנהלה, ספרייה , וחדרי המחשב. 

בין האגפים איזור כניסה מודגש.