ישיבה  לבנים, בית"ר עילית

 

מיקום:בית"ר עילית

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

תוכנן בשיתוף עם אדר' אהרון אסטייכער 

תוכנן: 2013

בוצע: 2015-2017

   -----------------------

 

ישיבה לבנים ובה שמונה כיתות.