בית כנסת במושב בית חילקיה

בית חילקיה 4.jpg

 

מיקום:מושב בית חילקיה

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

תוכנן: 2018

בוצע: 2019-2020

מבט אל החלל המרכזי - בבנייה
מבט אל החלל המרכזי - בבנייה