אשכול גנים | 6 כתות גן, אולם וחדרי פעילות משותפים

סכמת חלוקה לגנים וחדרי פעילות
סכמת חלוקה לגנים וחדרי פעילות

באפור - שביל הכניסה מהרחוב

שביל כניסה לגנים
שביל כניסה לגנים
כניסה לגנים
כניסה לגנים

ניצול הטופוגרפיה ע"מ ליצור כניסות נגישות ונפרדות לכל אחד מהגנים

חזית דרומית
חזית דרומית
חזית מדרחית
חזית מדרחית
יציאה לחצר - גן עליון
יציאה לחצר - גן עליון
פנים כתת גן
פנים כתת גן

קשר מקסימלי בין פנים הגן לחצר

IMG_1810 copy.jpg

מיקום: רמת בית שמש ב׳

מזמין: עיריית בית שמש

ביצוע: חברה

מתכננת אחראית במשרד: אלה לסניק-סגל, אביה גוגנהיים

תוכנן: 2015-2016  

בוצע: 2017

          -----------------

על מגרש משופע המוקף ברחוב בשלושת צדדיו תכננו מבנה תלת קומתי לשש כתות גני ילדים

ע״י ניצול חכם של נתוני המגרש הצלחנו ליצור כניסה ישירה מהרחוב (ללא מדרגות או מעלית) לכל אחת מקומות המבנה, המודגשת באמצעות ארקדה צבעונית.  

תכנון המבנה כמבנה מדורג אפשר להרחיב את שטחי החצרות. ​

בקומת הקרקע תוכננו שתי כתות גן, אולם משחקים ומחסן. 

בקומה הראשונה תוכננו שתי כתות גן, חדרי עזר ומשרד. 

בקומה העליונה תוכננו שתי כתות גן נוספות.