'תיבת נוח'  | שישה גני ילדים בשועפט

חזית צפונית- תיבת נוח
חזית צפונית- תיבת נוח
חזית מזרחית - תיבת נוח
חזית מזרחית - תיבת נוח
חזית מזרחית-דרומית
חזית מזרחית-דרומית
תכנית קומת קרקע- חלוקה לגנים ומכ
תכנית קומת קרקע- חלוקה לגנים ומכ
חתך
חתך
סקיצות לגרמי מדרגות
סקיצות לגרמי מדרגות
אלמנטים שונים ברעיון הספינה
אלמנטים שונים ברעיון הספינה
הגג משמש חצר לגנים העליונים
הגג משמש חצר לגנים העליונים
גג-חצר-ספינה
גג-חצר-ספינה
פרט מגרם המדרגות
פרט מגרם המדרגות
תבנית הגג - בתהליך הבניה
תבנית הגג - בתהליך הבניה
IMG_1387.JPG
בתי ספר אנכיים.jpg
בנייה בטופוגרפיה.jpg
פרטי בניין.jpg

 

מיקום: שועפט, ירושלים

מזמין: מח.מבני ציבור בעיריית ירושלים

ביצוע: חברת מוריה

מתכננת אחראית במשרד: אביה גוגנהיים

 

הפרויקט הוצג ביום עיון ראשיתו של שינוי (בנושא תכנון מוסדות חינוך) מטעם חברת מוריה ועיריית ירושלים (2019)

           ---------------

על מגרש קטנטן (1 דונם) תוכננו שש כתות גני ילדים (125 מ״ר  לכיתה) עם חצרות משחק בשטח 175 מ״ר (כ״א).

על מנת לחסוך בקרקע, הגנים תוכננו בשלוש קומות ויוצרים מעין מגדל. 

הגנים בשתי הקומות התחתונות נהנים מחצרות על הקרקע בשני מפלסים תוך ניצול השיפוע הטבעי החזק במקום. 

זוג הגנים בקומה השלישית נהנה משתי חצרות על הגג. 

מאחר ששטח החצר גדול ב-50 מ״ר משטח הכיתה נחוצה הבלטה משמעותית של הגג. 

בחרנו לעצב את ההבלטות כחרטום של ספינה, ׳תיבת נוח׳ בראש מגדל הגנים. 

האלמנטים השונים, כמו גרמי המדרגות, בודדו ממגדל הגנים ומשתלבים גם הם ברעיון הספינה.