מגורים בסנהדריה, ירושלים

חזית שמעון חכם
חזית שמעון חכם
תכנית קומה א - שמעון חכם
תכנית קומה א - שמעון חכם
חתך - שמעון חכם
חתך - שמעון חכם

 

מיקום: ירושלים, סנהדריה, רחוב חכם שמעון

תוכן: 2010 ; הושלם: 2014

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

 

      ------------------

תוספת שלוש קומות מעל קומת מסחר קיימת.