מרכז מסחרי סמדר

מגורים ומסחר בפסגת זאב

משרדי מע"צ לשעבר (כיום משרד המשפטים)

משרדי "בזק" , ראשון לציון

מסחר, תעשייה

ומשרדים