מגורים ומסחר בפסגת זאב, ירושלים

Show More

 

מיקום:רח' נדבה, פסגת זאב מזרח, ירושלים.

תוכנן יחד עם אדר' עדנה ברנדס במסגרת "זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ".

מתכננת אחראית: גלית שי

מזמין: חב' "גליר בע"מ" וחב' "דונה בע"מ". הפרוייקט בוצע במסגרת הפרוגרמה של משרד הבינוי והשיכון.

הושלם: 2002.

          -------------------

 

הפרוייקט כולל שלשה בנייני מגורים (18 יח"ד) מעל קומת מסחר (900 מ"ר) עם ארקדה בחזית.

חנייה מקורה בחלקה מוקמה בין הקומה המסחרית לקומות המגורים.

 

ב-2004 אושרה תב"ע נקודתית לתוספת קומה ו-6 יח"ד ע"ג בנייני המגורים.