מגורים ומסחר בפסגת זאב, ירושלים

 

מיקום:רח' נדבה, פסגת זאב מזרח, ירושלים.

תוכנן יחד עם אדר' עדנה ברנדס במסגרת "זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ".

מתכננת אחראית: גלית שי

מזמין: חב' "גליר בע"מ" וחב' "דונה בע"מ". הפרוייקט בוצע במסגרת הפרוגרמה של משרד הבינוי והשיכון.

הושלם: 2002, 2015 (תוספת).

          -------------------

 

הפרוייקט כולל שלשה בנייני מגורים (18 יח"ד) מעל קומת מסחר (900 מ"ר) עם ארקדה בחזית.

חנייה מקורה בחלקה מוקמה בין הקומה המסחרית לקומות המגורים.

 

בשנת 2015 נוספה בתכנוננו קומה נוספת בעלת 6 יח״ד חדשות ע״פ תב״ע נקודתית שערכנו.