תכנית אב לדרום רמלה

מתחם מלונות הרכס  בירושלים

תכנית מתאר לעיר "אדם"

תב"ע בשכונת קומבר בירושלים

תכנון עירוני