top of page

בניין דירות ברחוב רחל אמנו בירושלים

דירות יוקרה.jpg
בנייה באבן.jpg
מרקם לשימור.jpg

 

מיקום: רח' רחל אמנו 36, ירושלים

תוכנן בשותפות עם אדריכל פסקואל ברויד.

מזמין: חב' "בלהר".

הושלם: 2008.

 

                ----------------

בתכנון התייחסנו למיקומו של המבנה, הנמצא בקצה הרצף הבנוי של שכונת "קטמון הישנה".

 

הבניין מדורג: החל ב-4 קומות בצד הפונה לשכונה היסטורית ועד 6 קומות מעל חנייה תת-קרקעית.

שתי הקומות העליונות הן פנטהאוזים עם נוף מעל גגות שכונת קטמון הישנה. בארבע הקומות התחתנות שתי דירות לקומה.

 

הדירות תוכננו כחללים פתוחים עם מקסימום גמישות למעצבי הפנים הפרטיים של הדיירים.

 

עיצוב החזית האחורית בהדגשה אופקית אפשר הזזת חלונות בחזית זו בהתאם לתכנון הפנימי.

 

הבניין אושר בשני שלבים: ראשית אושר היתר בנייה לשתי הקומות הראשונות אשר ניצל את מלוא זכויות הבנייה המאושרים בשטח בתכסית המכסימלית המותרת עפ"י קווי הבניין. במקביל הורצה תב"ע (11175) לתוספת ארבע קומות.

bottom of page