top of page
משולבים
פרוגרמות משולבות זיידמן אדריכלים
מבני חינוך אנכיים זיידמן אדריכלים
מגורי בוטיק זיידמן אדריכלים

מגורי בוטיק

מ.חינוך אנכיים

פרוגרמות משולבות

פרטים ייחודים לכל פרויקט זיידמן אדריכלים
התמחות במבנים לשימור זיידמן אדריכלים
התמחות בבנייה באבן זיידמן אדריכלים
בנייה בטופוגרפיה זיידמן אדריכלים

פרטים ייחודים

מבנים לשימור

בנייה באבן

בנייה בטופוגרפיה

זיידמן אדריכלים מובל בשותפות בין-דורית ע״י ד״ר אדר׳ מיקי זיידמן   ובתו אדר׳ שלי זיידמן 

אנחנו משלבים נסיון רב (מעל 100,000 מ״ר בנויים) עם רוח יצירתית וחדשנות. 

התמחותנו העיקרית היא במבני מגורים ומבני ציבור שונים בשטח של 1000-10,000 מ״ר

 וכן הכנה ואישור תכניות בינוי ותכניות בניין עיר ליצירת זכויות בנייה למבנים אלו. 

הנסיון וההשכלה הייחודית בתחום בינוי הערים,

תורמת גם למיצוי מכסימלי מתב״עות קיימות

אנחנו אוהבים אתגרים ומתכננים תוך ניצול מיטבי של האתר.

נהנים לתכנן בטופוגרפיה ולהפוך את מה שנראה כחסרון ליתרון 

בכל פרויקט מושקעת מחשבה ייחודית

החל מעקרונות התכנון הבסיסיים  ועד לאחרון הפרטים

אנו עוסקים רבות במבני יוקרה ייחודיים למגורים וכן במבנים לשימור ובתוספות עליהם

בתחום מבני הציבור אנחנו מתמחים בניצול מיטבי של המגרש, בין השאר, 

ע"י בנייה אנכית ושילוב פונקציות שונות במבנה אחד

 

במשרדנו תמצאו יחס אישי וטיפול אינדווידואלי, גמישות מחשבתית

ומהירות בקידום הפרוייקט במשרד ומול הרשויות

על בסיס זה אנחנו יכולים להתאים את לוח הזמנים לדרישות הלקוח 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת 

מיקי ושלי זיידמן

זיידמן אדריכלים ותכנון עירוני
זיידמןאדריכלים מבני מגורים מבני ציבור
זיידמן אדריכלים שלי זיידמן מחשבות על בית

רחוב הפלמ"ח 52 ירושלים

#52 Palmach st., Jerusalem

Tel  052-2608672

office@mzaidman.co.il

bottom of page