רחוב הפלמ"ח 13 ירושלים

#13 Palmach st., Jerusalem

 

Tel  052-2608672 

        02-5635819              

Fax 072-2505819

 

office@mzaidman.co.il