מדריך טיולים בשכונות ובתים

מדריך טיולים בשכונות ובתים, ד.קרויאנקר, הוצאת כתר, 1998

טלביה קטמון והמושבה היוונית

טלביה, קטמון והמושבה היוונית, ד. קרויאנקר, הוצאת כתר 2002, ירושלים.

זמנים גליון 106

ראשיתה של תל אביב: מה בין "אחוזת בית" ל"עיר גנים"?, זמנים, גליון מיוחד ל-100 שנים לתל אביב, תל אביב, 2009

כינוס לשימור מורשת

הכינוס הארצי ה-1 לשימור מורשת ותרבות, 2012

Garden cities

Garden cities and colonial plannings, Manchester University Press,2014

בתים מבפנים ירושלים

בתים מבפנים, ירושלים, 2018

יום עיון ראשיתו של שינוי

יום עיון ראשיתו של שינוי, 2019