top of page

גנים בצבעים - ששה גנים ילדים בנוף הגליל

IMG_20180826_155351_edited.jpg

מיקום: נצרת עילית

מזמין: עיריית נצרת עילית

ביצוע: חברת מודל הנדסה

אדריכלית אחראית במשרד: שלי זיידמן, אביה גוגנהיים

תוכנן: 2016-2017  

בוצע: 2018

          -----------------

ששה גני הילדים תוכננו בשלושה מבנים.

מיקומם של הגנים ע״ג הטופוגרפיה נעשה כך שלכל גן יש כניסה נפרדת ונגישה מהשביל. 

חלונות גדולים מכניסים את הנוף הפתוח הנשקף ממיקום הגנים (על ראש ההר) אל תוך הכתות. 

כדי להבדיל אותם זה מזה, וכדי ליצור תחושת הזדהות אצל ילדי הגנים השונים כל גן קיבל צבע משלו.

עיצוב הגנים מתייחס גם לעיצוב בית הספר הצמוד לו (גם בתכוננו).

bottom of page