top of page

בית "למען אחיי", רמת בית שמש א

מיקום:רמת בית שמש א'

מזמין: עמותת סיוע לנזקקים "למען אחיי", בית שמש

אדריכל אחראי : רמי שאלתיאל

תוכנן: 2008. לא בוצע.

             ---------------

 

שתי הקומות התחתונות משמשות מרכז סיוע לנזקקים, כולל חלוקת מזון, ביגוד, טיפולי שיניים וייעוץ פסיכולוגי וכלכלי.

בקומה השלישית, עם כניסה נפרדת ממוקמות מועדוניות להפעלת ילדים אחרי שעות הלימודים,

בקומה הרביעית, עם גישה נפרדת מרחוב עליון אולם כנסים והדרכה.

 

bottom of page