top of page

מבנה מגורים, רחוב קורדוברו, ירושלים

מיקום:  ירושלים, גבעת שאול, רחוב קורדוברו

מזמין: 'מירו יזמות ונדל"ן בע"מ'

תוכנן: 2011; הושלם: 2014

אדריכלית אחראית: אביה גוגנהיים.

 

במסרת הפרוייקט תוכננו 24 יח"ד בבניין מדורג בן 7 קומות הנבנה מעל קומת חניה וקומה חלקית הכוללת תחנת שנאים של חברת חשמל.

בהתאמה לצורת המגרש האי-רגולרית, המבנה מחולק לגושים אנכיים המקושרים באמצעות מרפסות אופקיות.

ישנן 4 יח"ד בכל קומה אופיינית (קומות 2, 5), בקומה 6 קיימות 3 יח"ד ובקומה 7 קיימות 2 יח"ד בלבד.

חלוקה ייחודית זו של יחידות הדיור בין הקקומות מאפשרת יצירה של טרסות ומיני-פנטהאוזים.

 

bottom of page