top of page

 גלגולו של ה״בהאוהאוס הירושלמי״  |  בניין בוטיק  | רחוב הפלמ״ח ירושלים

_DOR0753 copy.jpg

 

רחוב הפלמ״ח 1 ירושלים

מבנה חדש המשלב חזית לשימור

מזמין: חננאל צבן

תכנון: 2014     ביצוע: 2021-2023

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

לשם חשיפת החזית המקורית, חדר המדרגות בנוי זכוכית, והמדרגות עשויות מפלדה בחתך המינימאלי האפשרי.

ההתייחסות לעבר נעשית גם דרך הפרשנות החדשה לחלונות הטרמומטר של חדרי המדרגות בעידן ה"באוהאוס".

כך גם טופלו המרפסות הצפוניות הפונות לרחוב.

בדרום (כיוון חורשת הירח והנוף), לעומת זאת הבניין מדורג ויוצר מרפסות סוכה לכל הדירות.

מתחת למבנה, נבנה מתקן חנייה אוטומאטי שהצריך פירוק והרכבה מחדש של החזית לשימור.

בחזית המבנה נעשה שימוש באלמנטים המאזכרים את סגנון הבנייה ה"באוהאוס" הנפוץ בשכונת קטמון הישנה, דבר המחדש את סביבת השכונה באופן טבעי המשתלב בשכונה. 

המבנה עתיד להשתתף בפרויקט ׳בתים מבפנים - ירושלים׳ 2023

דירות יוקרה.jpg
בתים מבפנים ירושלים.jpg
מרקם לשימור.jpg
פרטי בניין.jpg
bottom of page