top of page

 הבית בעמק התימנים  | בית פרטי בשכונת עין כרם  | תב״ע מקומית והיתר

עין כרם חזית לוודאי.jpg

 

עמק התימנים, עין כרם ירושלים

בית פרטי : תב״ע + היתר 

מזמין: גנדי קוליק

תכנון: 2016     ביצוע: 2023-2024

אדר׳ שלי זיידמן

מתכננת אחראית: רלי סאמי

בית פרטי בעל 190 מ״ר ושתי קומות. 

דירות יוקרה.jpg
מרקם לשימור.jpg
פרטי בניין.jpg
bottom of page