top of page

קריית חינוך | ירושלים

לאתר 1.jpg

מיקום: ירושלים, שכונת רמות

מזמין: 

אחראית במשרד: שרה לאה אידלסון

בהיתר 

          -----------------

שלושה מתחמים בשכונת רמות בירושלים

 

פרטי בניין.jpg
בנייה באבן.jpg
bottom of page