top of page

בית ספר וגני ילדים  |  חינוך מיוחד

סולם הדמייה 2.jpg

מיקום: בית שמש

מזמין: עיריית בית שמש

תוכנן: 2019-2016  

אחראית במשרד: שני סלע, ענבר סלם

יצא למכרז קבלנים

10 כתות בית ספר ו-2 כתות גני ילדים

          -----------------

סה״כ שטח הבנייה 2100 מ״ר על פני מגרש בשטח 2.5 דונם. 

בתהליך התכנון שוחחנו עם צוות חינוכי העובד בחינוך המיוחד, לשמוע על הצרכים של שוהי בית הספר וכיצד אנחנו יכולים לתרגם אותם בחלל הבנוי.

בין השאר השתתפנו בסיור בבית ספר לחינוך מיוחד.

למדנו הרבה מהרגישות של הצוות ושל התלמידים עצמם. השיחות האלה רק הזכירו לנו שוב  עד כמה חשוב עיצובו של מרחב בית הספר ועד כמה עצומה השפעת החלל על חיי היומיום בו.

 

bottom of page