top of page

בית ספר 24 כתות | נוף הגליל

מיקום: נוף הגליל, הר יונה

מזמין: עיריית נוף הגליל

אדריכלית אחראית במשרד: שלי זיידמן, אביה גוגנהיים

תוכנן: 2017-2016  

בוצע: 2019- 2018

          -----------------

אחד האתגרים עמם התמודדנו בתכנון מבנה בית ספר גדול כל כך הוא  יצירת חללים אינטימיים  ומגוונים כל האפשר המאפשרים לילדי בית הספר ׳למצוא את המקום שלהם׳ ולא להיות

מאויימים מגודלו של בית הספר.

 

מימדיו הגדולים של מבנה בית הספר מחולקים לחללים קטנים יותר לא רק באמצעות קירות, אלא גם באמצעות שימוש בצבע, ובאלמנטים שונים בתקרה ובריצוף והקפדה על הפרטים הקטנים על אף שמדובר במבנה ענק.

אתגר נוסף עמו התמודדנו הוא השיפוע הגדול של המגרש, בית הספר תוכנן באופן מדורג על המדרון משופע  אותו ניצלנו ליצירת  חללי חוץ מגוונים,

בדמות מרפסות  בגדלים שונים וחצרות  שונות (חלקן  קטנות ואינטימיות יותר לעומת חצרות רחבות יותר) שיתאימו לשימושים השונים ויקנו לחלקי בית הספר השונים אופי מיוחד .  

התכנון באופן המדורג נשמר גם הוא  ע״י קומות מפולשות ופתיחת מבטים  רבים היוצרים את הקשר בין  החוץ לפנים ובין חללי הפנים השונים.

החוץ ומבנה בית הספר אינם  נפרדים אלא  מתערבבים וחודרים אחד אל השני  באמצעות כניסות ויציאות רבות מהמפלסים השונים, המשך גרם המדרגות ישירות אל החצר ובאמצעות החלונות הגדולים. 

 

פרטי בניין.jpg
בנייה בטופוגרפיה.jpg
bottom of page