top of page

בית ספר | 8 כתות

חזית ראשית.jpg

 

מיקום: בית שמש

מזמין: עיריית בית שמש

תכנון וביצוע: 2016-2020

מתכננת אחראית במשרד: אלה לסניק סגל

 

במסגרת הפרוגרמה המצומצמת רוכזו המדרגות, המעברים וחלל עובר למעלית עתידית במפרק האמצעי כדי ליצור פתיחות בבניין. 

הבנייה תוכננה בהתאם לטופוגרפיה: אגף מזרחי שכולל 3 קומות מעל הכניסה ומאכלס את הכתות 

ואילו האגף המערבי, בן 2 קומות וקומת מרתף מאכלס ספרייה, מנהלה וחדרי עזר. 

 

bottom of page