top of page

'תיבת נוח'  | שישה גני ילדים בשועפט

IMG_1387.JPG
בתי ספר אנכיים.jpg
בנייה בטופוגרפיה.jpg
פרטי בניין.jpg

 

מיקום: שועפט, ירושלים

מזמין: מח.מבני ציבור בעיריית ירושלים

ביצוע: חברת מוריה

מתכננת אחראית במשרד: אביה גוגנהיים

 

הפרויקט הוצג ביום עיון ראשיתו של שינוי (בנושא תכנון מוסדות חינוך) מטעם חברת מוריה ועיריית ירושלים (2019)

           ---------------

על מגרש קטנטן (1 דונם) תוכננו שש כתות גני ילדים (125 מ״ר  לכיתה) עם חצרות משחק בשטח 175 מ״ר (כ״א).

על מנת לחסוך בקרקע, הגנים תוכננו בשלוש קומות ויוצרים מעין מגדל. 

הגנים בשתי הקומות התחתונות נהנים מחצרות על הקרקע בשני מפלסים תוך ניצול השיפוע הטבעי החזק במקום. 

זוג הגנים בקומה השלישית נהנה משתי חצרות על הגג. 

מאחר ששטח החצר גדול ב-50 מ״ר משטח הכיתה נחוצה הבלטה משמעותית של הגג. 

בחרנו לעצב את ההבלטות כחרטום של ספינה, ׳תיבת נוח׳ בראש מגדל הגנים. 

האלמנטים השונים, כמו גרמי המדרגות, בודדו ממגדל הגנים ומשתלבים גם הם ברעיון הספינה.

 

bottom of page