top of page

בית ספר 20 כתות,  בית שמש

11.jpg

 

מיקום: בית שמש

מתכננת אחראית: אלה לסניק-סגל

תוכנן: 2015

בוצע: 2016-2018

   -----------------------

 

בי"ס 20 כיתות. אילוצי המגרש (קוטנו וצורתו) הביאו אותנו להעמיד את מבנה בית הספר בכיוון דרום -מזרח וצפון מערב. העמדה זו מצריכה הצללות אופקיות ואנכיות, דבר שתרמנו לעיצוב המבנה. 

כמו כן, בעקבות קוטנו של המגרש, התכנון מנצל מקסימלי של השטח, של קומת העמודים והגג לחצרות.

 

bottom of page