top of page

בית ספר יסודי 24 כתות ו-2 גני ילדים

IMG_1375.jpg

מיקום: שכונת שועפט, ירושלים

מתכננת אחראית: אלה לסניק סגל

מזמין:חברת מוריה עבור עיריית ירושלים . 

תוכנן:2018- 2019 

בוצע: 2020 - 2021

קבלן מבצע: שתית

 

   -----------------------

ביס יסודי 24 כתות + 2 כתות גני ילדים.

 

הכניסה מוקמה בפינה הגבוהה של המגרש - דבר המאפשר הצבת הגנים קומה מתחת תוך שמוש בגגותיהם כשטח חצר. מהכניסה מתפתחים שני אגפים תלת קומתיים החוצצים בין רחובות השכונה לחצר בית הספר.

 

בעתיד מתוכננת הארכת האגף הצפוני לתוספת עוד 6 כתות אם וחללים נלווים

 

פרטים ייחודים.jpg
אבן 2.jpg

פרטים ייחודים

 

בנייה באבן

 

חינוך אנכי.jpg

מ. חינוך אנכיים

פרוגרמות משולבות 2.jpg

פרוגרמות

משולבות

bottom of page