top of page

מעון לפעוטות ברמת שמש

מיקום: רמת בית שמש א'

תוכנן יחד עם אדר' עדנה ברנדס במסגרת "זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ".

מזמין: משרד הבינוי והשיכון.

תוכנן: 1996. לא בוצע.

          -------------------

 

הבניין תוכנן ע"פ פרוגרמה של משרד התמ"ת וכולל שלש כיתות לגילאי שנה – שלש ואגף מינהלה.

הוא  ממוקם בשטח המהווה נקודת מפגש בין שני מיבנני מגורים בעלי כיווניות שונה.

 

הצורה המשולשת של אגף הכתות מאחדת בין כיווני ההעמדה של מיבנני המגורים, ומתבטאת גם בגג הפלדה המיוחד.

בחזית המבנה כל כיתה מקבלת ביטוי ייחודי וזוכה לנוף העמק שמתחת.

 

 אגף המינהלה מוקם מאחור  והוא בעל גג שטוח שיכול לאפשר בניית בית כנסת עתידי מעליו, עם גישה ישירה מהרחוב העליון.

 

bottom of page