top of page

בית ספר יסודי חרדי- דתי לאומי, בית שמש

מיקום:מגרש 406, רמת בית שמש ב'

תוכנן יחד עם אדר' עדנה ברנדס במסגרת "זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ".

מזמין: עיריית בית שמש

בוצע : 1999.

      ---------------------------

 

מבנה בית הספר  תוכנן לכלול אגף לבנים (12 כתות), אגף לבנות (12 כתות) ואגף משותף

. תוך התייחסות לשיפוע החריף של המגרש האגפים נפרסו על פני מפלסים שונים ומקושרים ביניהם בגרם מדרגות מורחב (Grand Staircase) . גג מקוטע ומפותל מלווה את המדרגות ומאפשר כניסת אור לחלקים הפנימיים של המבנה.

 

bottom of page