top of page

פיתוח אב טיפוס לגני ילדים | עיריית ירושלים

בנייה באבן.jpg
פרטי בניין.jpg

ממוקם ברחבי העיר ירושלים, בשכונות ותיקות וחדשות, במזרח ומערב העיר.

גן הילדים נבנה כ"אב טיפוס".

 

משמעות תהליך תכנון ׳אב-טיפוס׳ הוא תכנון מבנה בעל תפקיד, מראה ודימוי ספציפי המסוגל להתאים לסביבות שונות בעלות תנאי שטח, גודל מגרשים ואופי שונים. 

לשם התכנון היה צורך לתמצת את מהותו של גן הילדים,

ובמקביל ליצור מבנה ורסטילי שיתאים לשכונות השונות בירושלים (היסטוריות והמודרניות) תוך שמירה על ׳אופי ירושלמי׳ ועל דימוי מבנה ציבור רשמי.

   תכנון המבנה התבסס על אופן התנהלותו של גן ילדים המאופיין בריכוז הילדים בחלל מרכזי ופיזורם לפעילות בפינות משחק בקבוצות קטנות. 

אופן התנהלות זה בא לידי ביטוי במבנה בחלל פתוח המחולק לחלל עיקרי במרכז החדר ולתתי חלקים קטנים הנסמכים על החלל המרכזי ונצפים ממנו.

הגדרת החללים נעשית ע״י שינויים בגובה ובצבע התקרה (התקרה נמוכה יותר בפינות המשחק וריבועי צבע שונים מגדירים את החללים מלמעלה). ובחלונות פס נפרדים לפינות.

דבר המאפשר שמירה על חלל פתוח אחד אך בעל חלוקת חללים ברורה וגירוי ילדי הגן באמצעות אלמנט שבד״כ מודחק- התקרה.

  

תכנון אב-הטיפוס נעשה כך שיתאים לאופי השכונות המשתנה וכן למיקומים הפיזיים ולמגרשים השונים שבהם ימוקם.

כך לדוגמא רוכזו החלונות הגדולים והיציאה לחצר הגן בפינות המבנה ונבנו הצללות המקיפות את המבנה כהתייחסות למיקומי השמש השונים (המושפעים כמובן ממיקומו של המבנה).

בנוסף המבנה תוכנן כך שחצר הגן תוכל לשמש כחצר קדמית או אחורית או צידית, הכל בהתאמה למגרשים השונים.

   כמו כן היה צורך לתכנן מבנה שיענה על הדימויים השונים שהמבנה צריך לשדר תוך התמודדות עם שטח קטן שהוקצה מראש.אלמנטים שונים במבנה נצבעו בצבעים לשם שמירה על ילדותיות אופיינית לגן ילדים. עם זאת צורתו הכללית של המבנה משדרת גם רשמיות האופיינית למבנה ציבור ירושלמי.

bottom of page