top of page

מעון פעוטות |  מערב רמת בית שמש א׳

IMG_3995.jpg

מיקום: מגרש 102 , שכונת מ3, מערב           רמת בית שמש א׳ 

מזמין: עיריית בית שמש

מתכננת אחראית במשרד: שירן בן שימול 

ביצוע: 2020-2021

          -----------------

מעון בן 3 כתות ומטבח הממוקם בין שני רחובות.

המבנה מעוצב כמעטפת כפולה : מלבן חיצוני פורמאלי בציפוי אבן, ומאחוריו חזית מתפתלת בחפשיות עפ"י הדרישות הפרוגרמטיות ונותנת  רקע צבעוני עליז וביטוי לכל אחת מכתות המעון.

צבעי החזית חוזרים גם בפנים הכתות לעיצוב שלם

בין שתי החזיתות אזור חיץ בין פנים לחוץ הכול

שטחים מקורים נדרשים עפ"י הפרוגרמה.

המלבן הפורמאלי עשוי להוות בסיס לבית כנסת

שייבנה מעל המעון. לשם כך מוקמה

הכניסה למעון על הרחוב התחתון, כך שניתן יהיה להשתמש בגג המעון יחד עם שארית המגרש לצורך בית כנסת עם כניסה מהרחוב העליון – בסה"כ כ800 מ"ר.

 

פרטים ייחודים.jpg

פרטים ייחודיים

 

bottom of page