top of page

7 כתות גני ילדים במתחם ״משקפיים״ בבית שמש

IMG_4020 copy.jpg

מיקום: מגרש 701, בית שמש

מזמין: עיריית בית שמש באמצעות משכ״ל

ניהול: שני ניהול וייזום

מתכננת אחראית במשרד:

אביה גוגנהיים, רוני חן, נוי אברג׳יל

ביצוע: 2020-2022

          -----------------

מבנה המנצל את הטופוגרפיה וירידת הרחוב לאורך המגרש :

5 כתות נבנו מתחת למפלס הרחוב, ו-2 כתות מעליו, כאשר הכתות העליונות מנצלות את גגות הכתות התחתונות כחצרות.

הכניסה לכיתות התחתונות מתבצעת דרך חלל משותף מקורה למחצה.

ממרכז חלל הכניסה צומח אלמנט פיסולי צבעוני הנצפה גם מהחצרות, מהרחוב ואף מהכביש ההההיקפי של העיר, ומקל על הזדהות הילדים בבניין ובמרחב.

אלמנטים צבעוניים אחרים מחליפים תפקוד כספסלי ישיבה ההופכים הצללות עמודים וגגות.

 

פרוגרמות משולבות.jpg
בתי ספר אנכיים.jpg
פרטי בניין.jpg
בנייה באבן.jpg
bottom of page