top of page

הרחבת מבנה "יד שרה" , ירושלים

הרחבה יד שרה .jpg

 

"יד שרה", שד' הרצל, ירושלים – תוספת קומות ואגפים

מזמין: עמותת "יד שרה". יו"ר: הרב אורי לופוליאנסקי

מתכננת אחראית במשרד: אביה גוגנהיים, טליה בן ששון

תוכנן: 2006 – 2007.  ביצוע: 2010.

 

למבנה המקורי שתוכנן ע"י אדר' פסקואל ברויד נוספו 3 קומות מדורגות על האגף הנמוך, וכן אגף חדש בן 5 קומות (בסה"כ כ-5,000 מ"ר תוספת).

 

חלק מן החללים החדשים משמשים משרדים להנהלה הראשית של המוסד, חלקם משרת את קהילת המשתמשים של "יד שרה" לצרכי שיקום ותמיכה ומיעוטם משמש כבתי מלאכה לטיפול במכשור רפואי ייעודי.

כן הוחדרו אל חלל קיים שתי מעליות חדשות עם קונסטרוקציה של זכוכית ופלדה, ותוכננו שינויים רבים בבניין הקיים.

 

התכנון כלל עיצוב מחדש של הכניסה הראשית ושל הכניסה מן החניון, שטחי משרדים, אולמות הדרכה, מוקדי שרות טלפוניים, חדרי חוגים ופיזיוטרפיה, מטבחים, בתי מלאכה ושטחי אחסנה.

 

לתכנון המפורט קדם אישור תב"ע נקודתית (4549א') שכוללת בנוסף לנ"ל בניין עתידי נוסף ("בית הילד") מעבר לרח' מגדים והרחבה של של החניון הקיים מתחת לרחוב (כולל קישור לבניין העתידי).

bottom of page