top of page

מקדש דוד, מוסדות חסידות ביאלה, רמת בית שמש ב

מיקום: רמת בית שמש ב'

מזמין: עמותת "מקדש דוד"

תוכנן בשותפות עם אדר' אהרון אסטרייכער

אדריכל אחראי במשרד: רמי  שאלתיאל

תוכנן: 2007, בביצוע.

             ------------

 

קומת הקרקע התחתונה כוללת  אולם אירועים עם כניסה נפרדת ושטחי אחסנה.

בקומת הקרקע העליונה מוקמה הכניסה הראשית לבניין, מקווה ואולם תפילה לקהילה מישנית עם כניסה נפרדת.

בית הכנסת הגדול ועזרת הנשים שלו משתרע על קומות 2-3.

הקומה הרביעית (חלקית) משמשת למנהלה.

bottom of page