top of page

שני בתי כנסת במבנה אחד | ספרדי ואשכנזי

Mishkan Shmoe_shtila_cam11.jpg

 

מיקום: שכונת הר חומה, ירושלים

מזמינים: עמותת חומת רחל, עמותת משכן שמואל

מתכננים אחראיים במשרד: שרה לאה אידנסון

תוכנן:2017-2021

          -----------------

בשל מחסור בשטחי ציבור שתי בתי הכנסת נבנו על מגרש שיועד לבית כנסת אחד: 

בית כנסת ספרדי בשתי הקומות הראשונות ובית כנסת אשכנזי בשתי הקומות העליונות. 

בשל ניצול כל זכויות הבנייה והגובה, על הגג נבנה חלל פתוח לארועים, המחובר בגשר לפארק שעל הגבעה מאחור. 

מאותה סיבה תוכננו מדרגות חירום פתוחות כמבנה פיסולי. 

חזית המבנה משלבת את שני בתי הכנסת תוך מתן ביטוי לייחודיותו של כל אחד מהם בצורת החלונות, פרטי הבנייה ובכניסות נפרדות.  


 

bottom of page