top of page

בית כנסת "נעם שיח", פסגת זאב, ירושלים

 

מיקום: פסגת זאב, ירושלים

מתכננים אחראיים במשרד: רמי שאלתיאל, אביה גוגנהיים

תוכנן: 2008-2009, הושלם 2012

          -----------------

 

בית כנסת בן כ-200 מקומות ישיבה לקהילת "נעם שיח".

 

ע"פ דרישת הקהילה אולם בית הכנסת ועזרת הנשים במפלס אחד עם הפרדה בחלל בלבד.

ארון הקודש פונה לצד הרחוב.

הכניסה נעשית מול הנוף דרך מבואה היוצרת סיבוב מלא של הנכנסים כך שלאולם הראשי הם נכנסים כשפניהם עם כיוון התפילה.

חלל האולם הראשי מוגדר ע"י שתי קורות הממקדות את עיני הנכנסים בארון הקודש. 

חוץ הקורות והמשכן – בליטת ארון הקודש – מרמזות על צורת מגן דוד חסר.

בקומה שמתחת לאולם הראשי, תוך ניצול המדרון הקיים, תוכנן אולם קידושים בעל חלל כפול (טרם בוצע).


 

bottom of page