top of page

ישיבה תיכונית בבית"ר עילית

מזמין: עיריית בית"ר עילית

תוכנן בשותפות עם אדר' אהרון אסטרייכער.

מתכננת אחראית במשרד: רחל אלבוים.

תוכנן: 2009 . בוצע: 2013

מתוכננת תוספת של קומה אחת ו 4 כתות בשנת 2020 

      ------------------------

 

הבניין תוכנן ע"פ פרוגרמה של משרד החינוך ואושר על ידו.

הוא כולל 8 כתות לימוד (ט-י"ב).

הבניין הועמד בכיוון מזרח-מערב, כך שהכיתות יוכלו לשמש גם לתפילה וללימודי קודש,

וכן כדי שיסגור "קמפוס" של קהילת "בויאן", הכולל בית כנסת, גני ילדים ובית ספר יסודי.

 

bottom of page