top of page

ישיבה תיכונית 8 כתות | בית"ר עילית

ישיבת סלונים

מיקום: מגרש צ-9 בבית״ר עילית

מזמין: עיריית בית"ר עילית וקהילת סלונים

תוכנן בשותפות עם אדר' שלמה הולצמן

מתכננת אחראית במשרד: שירן בנשימול

תוכנן: 2015-2016

בוצע: 2017-2021

      ------------------------

הישיבה נבנתה עפי פרוגרמה של משרד החינוך, אך תוך שילוב תקציב נוסף לשם הגדלת ספרייה ותוספת מטבח וחדר אוכל בחלל שנוצר מתחת למבנה עם השפוע.

ניכר בפרטי אבן ייחודיים. 

 

פרטים ייחודים.jpg
אבן 2.jpg

פרטים ייחודיים

 

בנייה באבן

 

bottom of page