top of page

משרדי מע"צ לשעבר (כיום משרד המשפטים), ירושלים

מיקום:ירושלים

מזמין: מע"ץ בשיתוף משרד האוצר

תוכנן בשותפות עם אדר' פסקואל ברויד ואדר' עדנה ברנדס.

הושלם: 2000.

             -----------

 

בניין בן 3 קומות (3,000 מ"ר) המחולק לשני אגפים עם אזור שירות מרכזי. המגרש ממוקם בין שתי רחובות, שיש ביניהם הפרש גבה של כ-4 מ' .

קומה הנוצרת מהפרש הגבה מוקמו מחסנים ובתי מלאכה לשימוש מע"ץ עם גישת רכב ישירה מן הרחוב התחתון.

שאר המבנה משמש למשרדים עם כניסה מן הרחוב העליון. ב-2001 תוכננו שתי קומות נוספות למבנה (ואושרה תכנית בניין עיר) אך לא בוצעו.

bottom of page