top of page

משרדי חברת "בזק" ראשון לציון

 

בזק – רכוז עובדים ומשרדי הנהלת מחוז מרכז

מיקום: ראשון לציון

מזמין:  חברת בזק

 

       ------------------------

את השלב הראשון (שתי קומות) תכננתי כ"אדריכל אחראי" במסגרת "ברויד ושות אדריכלים". את השלב השני והשלישי תכננתי במסגרת "זיידמן ברנדס" אדריכלים.

תכנון קונסטרוקציה: לשלב א' – שאול נבו. לשלבים ב+ג – אורי פסח

שלב א' ( 7,500 מ"ר בשתי קומות + מרתף) – "ריכוז עובדים"  - הושלם ב-1994.

שלב ב' (2,500 מ"ר – קומה שלישית) – משרדים ומוקדי טלפונים – הושלם ב- 1999.

שלב ג' (2,500 מ"ד – קומה רביעית + שינויים פנימיים בקומות הקיימות) - משרדי הנהלת המחוז – הושלם ב-2004 .

             -------------

 

השלב הראשון של הפרוייקט היה יצירת "רכוז עובדים" שהוא מרכז לצוותי העבודה של "בזק" היוצאים ממנו להתקנות ותיקונים. הבניין סוגר על חצר המשמשת לאחסון ציוד כבד וחנייה וחוצצת בינה ובין שתי הרחובות התוחמים את המגרש. קומת הקרקע עמוקה מאד וכוללת מחסן חלפים גדול ובתי מלאכה. הצד הפונה לחצר הוא בעל אופי תעשייתי. בצד החצר הבניין מדורג כאשר ה"מרפסת" הנוצרת בקומה השנייה מנוצלת לגישת רכב לחדרי צוותי העבודה ההממוקמים לאורכה. צד המבנה הפונה לרחוב משמש ברובו למשרדי תמיכה ב"רכוז העובדים וכן כולל מטבח, חדר אוכל ושרותים שונים לעובדים.  השלב השני כלל תוספת משרדים, מוקדי מענה טלפוניים (199, 166) בקומה שלישית וכן חנות טלפוניה ואולמות קבלת קהל בצמוד לכניסה הראשית. בשלב השלישי נכנסה לבניין הנהלת המחוז. הדבר הצריך בניית קומת משרדים נוספת ושינויים בקומות הקיימות.

bottom of page