תכנון מתאר לעיר "אדם" ותכנון מפורט ל- 500 יח"ד

Show More

מזמין: משרד הבינוי והשיכון.

תוכנן: 1992 – 2002 .

תחילת התכנון במסגרת משרד ברויד ושות' אדריכלים. המשך התכנון במסגרת משרד זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ.