press to zoom
press to zoom
press to zoom

מזמין: משרד הבינוי והשיכון.

תוכנן: 1995 – 2004 .

תחילת התכנון במסגרת משרד ברויד ושות' אדריכלים. המשך התכנון במסגרת משרד זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ.

 

תכנון מתאר לעיר "אדם" ותכנון מפורט ל- 500 יח"ד