top of page

גני ילדים, מתנ״ס ואודיטוריום 

IMG_3639.jpg

מיקום: מודיעין עילית

מזמין: עיריית מודיעין עילית

מתכננת אחראית במשרד: דינה מזרחי

אד׳ שלי זיידמן

תוכנן: 2015-2016  

ביצוע: 2018-2021

          -----------------

מתוכננים שש כתות גני ילדים, מתנ״ס המכיל חדרי חוגים, מחול וטכנולוגיה ואודיטוריום בן 250 מקומות. 

ניצול הטופוגרפיה ע״מ ליצור כניסה לכל אחד מחלקי המבנה וכן להצללה של חצרות הגנים. 

 

טופוגרפיה 2.jpg
חינוך אנכי.jpg
פרוגרמות משולבות 2.jpg
פרטים ייחודים.jpg

פרוגרמות משולבות 

 

בנייה בטופגרפיה

 

גנים אנכיים

 

פרטים ייחודיים

 

bottom of page