top of page

מרכז חינוך משולב לגיל הרך | עמותת פתחיה

IMG_4246 copy.jpg

 

בית שמש, שטח מגרש 1.2 דונם. 

מזמין עמותת פתחיה

תכנון: 2015 

סטטוס: בביצוע

מתכננת אחראית במשרד: שירן בן שימול - מזרחי

מבנה ראשון מסוגו בארץ המכיל גני ילדים, מעונות יום, מרכז טיפולי לילדים ובריכה טיפולית. 

במסגרתו, עבודה אל מול גופי תכנון שונים: 

- משרד החינוך (גני הילדים)

- משרד העבודה (מעונות)

- ביטוח לאומי (המרכז הטיפולי) 

- קרן שלם (בריכה טיפולית)

 

פרוגרמות משולבות.jpg
בתי ספר אנכיים.jpg
פרטי בניין.jpg
בנייה באבן.jpg
bottom of page