top of page

בית ספר יסודי לבנות , רמת בית שמש

מיקום: מגרש 431, רמת בית שמש ב'

תוכנן יחד עם אדר' עדנה ברנדס במסגרת "זיידמן-ברנדס אדריכלים בע"מ".

מזמין: עיריית בית שמש

בוצע : 2001.

        ---------------------

בית ספר בן 16 כתות.

הבניין חולק לשלש מבנים (מנהלה, כתות שלב א' וכתות שלב ב') הסוגרים על חצר המאפשרות פרטיות מירבית לתלמידות.

 

bottom of page