top of page

בית ספר תיכון | 16 כתות | ירושלים

פרויקטים במגרשים שכנים
פרטי בניין.jpg
בנייה באבן.jpg
בנייה בטופוגרפיה.jpg

מיקום: רמת שלמה, ירושלים

מתכננת אחראית: רחל אלבוים, שרה לאה אידנסון

תוכנן: 2010

      -----------------------

 

בשלב הראשון מתוכנן בית ספר תיכון לבנות בן 16 כיתות (ח-י"ב).

בשלב מאוחר יותר אמור להצטרף למוסד סמינר למורות (כתות יג-ט"ו).

 

שתי המוסדות תוכננו כזרועות העוטפות חצר פנימית מוגנת ממבטי הרחוב הפתוחה צפונה אל המדרון והנוף הרחוק.

כמו כן הם ממוקמים בצמוד לרחוב לצורך נגישות נוחה  וכדי שיוכלו לשמש את כלל הקהילה.

 

החצר המשותפת עשוייה לקבל קרוי ואף להסגר כדי לשמש אולם כינוסים לכלל המוסד.

גם אזורי המינהלה והספרייה עשויים לשמש במשותף לבית הספר התיכון ולסמינר, לפיכך מוקמו באזור החיבור.

 

הכניסה לבית הספר נעשית דרך חלל כפול מקורה בגג פח מעוגל.

חלל זה מאפשר צפייה מן הקומה השנייה.

קומת הכניסה משמשת כאמור למינהלה ולשני מקבצים של ארבע כתות כ"א. בקומה השנייה הספרייה עם מדרגות ישירות מן החוץ ועוד שני מקבצים של ארבע כתות כ"א.

לבניין גם קומת מרתף חפורה למחצה המשתלבת בטופוגרפיה הטבעית ובה מוקמו רב חדרי המעבדות, והמחשבים.

 

bottom of page