בית ספר תיכון לבנות, "בית בינה" | 8 כתות ירושלים

press to zoom
press to zoom
קומת מרתף
קומת מרתף
press to zoom
קומת קרקע
קומת קרקע
press to zoom
קומה ראשונה
קומה ראשונה
press to zoom
חתך
חתך
press to zoom
חזית דרומית
חזית דרומית
press to zoom
חזית צפונית
חזית צפונית
press to zoom
מבט מדרום
מבט מדרום
press to zoom
מבט אל הכניסה
מבט אל הכניסה
press to zoom
מדרגות הכניסה- בבניה
מדרגות הכניסה- בבניה
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
בנייה בטופוגרפיה.jpg
בנייה באבן.jpg

מיקום: רמת שלמה, ירושלים

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

מזמין: עיריית ירושלים, מנהל חינוך חרדי. 

תוכנן: 2014

בוצע: 2016-2018

הרחבה ל-16 כתות בהיתר

   -----------------------

 

בי"ס תיכון לבנות ובו שמונה כיתות. 

המבנה תוכנן במדורג בהתאם לטופוגרפיה ומחולק לשני אגפים. אגף אחד לכיתות ואגף שני למנהלה, ספרייה , וחדרי המחשב. 

בין האגפים איזור כניסה מודגש.