top of page

בית ספר תיכון לבנות, "בית בינה" | 8 כתות ירושלים

בנייה בטופוגרפיה.jpg
בנייה באבן.jpg
:פרויקטים במגרשים שכנים

מיקום: רמת שלמה, ירושלים

מתכננת אחראית: שרה לאה אידנסון

מזמין: עיריית ירושלים, מנהל חינוך חרדי. 

תוכנן: 2014

בוצע: 2016-2018

הרחבה ל-16 כתות בהיתר

   -----------------------

 

בי"ס תיכון לבנות ובו שמונה כיתות. 

המבנה תוכנן במדורג בהתאם לטופוגרפיה ומחולק לשני אגפים. אגף אחד לכיתות ואגף שני למנהלה, ספרייה , וחדרי המחשב. 

בין האגפים איזור כניסה מודגש. 

 

bottom of page