top of page

אולם ספורט משותף לשני בתי ספר | ירושלים

hadmaya  2.jpg

   מזמין – עיריית ירושלים (מנהל חינוך חרדי) באמצעות משכ"ל
מימון – מפעל הפיס

מתכננת אחראית – שרה לאה אידנסון

בביצוע 

אולם ספורט 900 מ"ר לפי פרוגרמה של מפעל הפיס.

האולם משותף לשני בתי ספר שכנים בתכנוננו – מכון ריבקין ובית בינה

האולם מתפרס על פני שלש מפלסים תוך ניצול השפוע הטבעי במקום

המפלס הנמוך ביותר כולל כניסה מחצר בי"ס בית בינה , מלתחתות

ושירותים

מפלס הביניים כולל כניסה מהמשך רחוב אלמושינו. כניסה זו מיועדת לציבור הרחב . כן במפלס זה מלתחה נוספת וסטודיו לריקוד/ספורט

המפלס העליון כולל את זירת הכדורסל עצמה, 100 מושבי צופים ומחסן ציוד, וכן כניסה מחצר "מכון ריבקין" 

פרויקטים במגרשים שכנים
טופוגרפיה 2.jpg
פרטים ייחודים.jpg

בנייה בטופגרפיה

 

פרטים ייחודיים

 

bottom of page